De bromfietsverzekering, alles over de bromfiets verzekeren 

Voor bijzonder veel mensen geldt dat de bromfiets hun eerste gemotoriseerde voertuig is. Dat is natuurlijk omwille van meerdere redenen ongelofelijk spannend te noemen. In eerste instantie zal dit voertuig het immers een stuk eenvoudiger en vooral ook sneller maken om je te verplaatsen van plaats A naar plaats B. Dat is echter niet alles. Daarnaast zal je kunnen vaststellen dat er ook een aantal verplichtingen zijn waar je aandacht aan moet besteden met betrekking tot jouw aangekochte bromfiets. Eén van deze verplichtingen heeft betrekking tot het verplicht moeten aanvragen van de bromfietsverzekering. Alles wat je hierover graag zou willen weten ontdek je hieronder.  

De bromfietsverzekering is dus bij wet verplicht? 

Laat ons om te beginnen even kijken naar het feit of een bromfietsverzekering afsluiten nu eigenlijk wel of niet is verplicht hier in Nederland. Daarover blijkt vooral onder jongeren namelijk nog wel eens de nodige discussie over te bestaan. Wat dit betreft kunnen we eigenlijk heel kort zijn. Voor alle gemotoriseerde voertuigen die in Nederland worden in het verkeer gebracht geldt dat ze allemaal verzekerd moeten zijn. Dit ongeacht het karakter waarover ze beschikken. Er kan dus met andere woorden worden gesteld dat dit niet alleen geldt voor auto’s, maar ook voor scooters evenals brommers. Ook de bromfiets moet dus worden verzekerd voordat je ermee mag rijden.  

Dat de bromfietsverzekering wettelijk verplicht is zal vooral voor de jonge bestuurders zonder een groot budget voor bijvoorbeeld het betalen van een verzekering een beetje vervelend overkomen. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat de overheid dit met de beste bedoelingen heeft gedaan. Door deze verzekering voor je bromfiets te verplichten zal je immers kunnen vaststellen dat er altijd een tussenkomst wordt geregeld vanuit de verzekeraar voor jouw opgelopen schade of de schade die je hebt veroorzaakt. Zo kan je jezelf heel wat financiële zorgen besparen.  

Welke opties heb je voor wat een bromfietsverzekering afsluiten betreft? 

Voor je bromfiets verzekeren is het mogelijk om een keuze te maken uit in totaal drie verschillende standaard verzekeringen. De eerste optie die je hebt is de zogenaamde WA-verzekering. Voor dit type van bromfietsverzekering geldt dat ze over de meest eenvoudige polisvoorwaarden beschikt. Dit betekent concreet dat de schade die erdoor wordt gedekt uitsluitend betrekking heeft tot een derde partij. Met andere woorden, indien jouw eigen bromfiets op een bepaald ogenblik schade lijdt als gevolg van een ongeval of een andere situatie zal je niet op een vergoeding kunnen rekenen.  

Naast bovenstaande heb je ook de mogelijkheid om te kiezen voor een WA+ beperkt cascoverzekering. Voor dit type van bromfietsverzekering geldt dat ze je boven op de gewone WA-dekking ook nog eens enkele extra dekkingen aanbiedt. Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om de dekking voor schade die wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld een brand of een explosie. Dat is evenwel niet het enige. Voor ontzettend veel mensen geldt bovendien dat ze niet over de mogelijkheid beschikken om hun bromfiets in een garage veilig weg te zetten. Wanneer dat ook het geval is voor jou zal het je goed doen om te weten dat ook diefstal wordt gedekt. Zo hoef je, je ook in dat geval geen zorgen meer te maken over de financiële verliezen die je lijdt.  

De allrisk bromfietsverzekering, voor wie is ze de beste keuze? 

Tot slot hebben we natuurlijk ook nog de allrisk bromfietsverzekering. Indien je ervoor kiest om je bromfiets op deze manier te verzekeren zal je kunnen vaststellen dat je over de hele lijn kan rekenen op een zo optimaal mogelijke dekking. Natuurlijk ben je verzekerd van de aanwezigheid van de wettelijk verplichte dekking, maar deze wordt in de praktijk nog uitgebreid met heel wat aanvullende dekkingen ook. Denk hierbij niet uitsluitend aan de dekkingen uit de WA+ beperkt cascoverzekering, maar ook aan de extra dekking voor schade die je zelf hebt veroorzaakt aan je voertuig.  

De allrisk bromfietsverzekering is voornamelijk interessant voor iedereen die enkel en alleen genoegen wenst te nemen met de best mogelijke dekkingen voor zijn of haar bromfietsverzekering. Ben jij bovendien iemand die zowat dagelijks gebruik maakt van dit gemotoriseerde voertuig? Dan spreekt het voor zich dat je daarbij een niet onaanzienlijk risico loopt. Wanneer je dat risico op de meest optimale wijze wil dekken zal je tot de conclusie komen dat vooral de allriskverzekering je daarbij het beste kan helpen. Let wel, uiteraard is deze verzekering wel wat duurder.  

Genieten van een lage premie voor je bromfietsverzekering? Dat kan! 

Het is vanzelfsprekend dat er bepaalde kosten verbonden zijn aan het verzekeren van een bromfiets. Voor heel wat mensen geldt dat ze deze kosten het liefst van allemaal zoveel mogelijk willen drukken. Dat is begrijpelijk. Je moet er evenwel wel op toezien dat het drukken van deze kosten niet ten koste gaat van de zekerheden waar je op kan rekenen. Omwille van deze reden is het in de praktijk vooral interessant om ervoor te kiezen om de onderstaande bespaartips toe te passen. 

Bromfietsverzekeringen vergelijken is altijd interessant  

Kunnen rekenen op de laagst mogelijke premie, maar tegelijkertijd ook op de meest interessante voorwaarden vereist in de praktijk altijd dat je ervoor kiest om een vergelijking uit te voeren tussen de verschillende bromfietsverzekeringen die er op de markt zijn terug te vinden. Voor alle gemotoriseerde voertuigenverzekeringen (en dus ook voor deze) geldt dat er onderling tussen de verschillende verzekeraars sprake is van een behoorlijke concurrentie. Het uitvoeren van een vergelijking zorgt ervoor dat je die concurrentiestrijd in de praktijk echt optimaal kan benutten. 

Kijk het eigen risico na van je bromfietsverzekering 

Voor het overgrote merendeel van de verzekeringen die op de markt kunnen worden aangetroffen geldt dat er een eigen risico op van toepassing is. Dat geldt voor de bromfietsverzekering maar ook voor de scootmobielverzekering. Dat eigen risico wordt traditioneel gezien steevast zo beperkt mogelijk gehouden. Dit als voornaamste doel om geen grote bedragen te moeten betalen wanneer je een schadegeval hebt. Dit gezegd hebbende zou dit in de praktijk zomaar kunnen zorgen voor een veel te hoog uitvallende verzekeringspremie. Hoe dan ook is dit zeker iets waar je bij stil zal willen blijven staan. Het eigen risico minstens enigszins binnen de perken houden is dan ook zeker de moeite waard.